Oppdatert

Logo og verktøykasse

Verktøykassen inneholder alle identitetselementene våre. Alle som bruker verktøykassen må sette seg godt inn i regler for bruk, slik at identiteten vår fremstår konsistent på alle flater og i alle møter med målgruppene våre.

Farger

Fargepaletten er utviklet for å styrke merkevaren og det visuelle uttrykket med et fargeuttrykk som støtter flere av merkevarens behov og oppgaver.

Les mer


Typografi

Forskningsdagene Brandbook Vertkøykasse 03 Typografi

PP Neue Montreal og IBM Plex Mono er Forskingsrådet sine identitetsfonter, og samspillet mellom disse gir et definert og over tid gjenkjennelig typografisk uttrykk for Forskningsrådet.

Les mer


Bruk av mønster

Forskningsdagene Brandbook Vertkøykasse 04 Bruk Av Monster

Forskningsrådet sitt formspråk er basert på en matematisk formel kalt Dubins Path. Ved hjelp av denne geometriregelen kan man skape mange forskjellige former som kan brukes til både logoer og mønster, og gir et tydelig slektskap til hele Forskningsrådets visuelle univers.

Les mer


Temabilder

Det er utviklet egne 3D-universer som fungerer som temabilder for Forskningsrådet. Disse kan brukes gjennomgående i alle kommunikasjonsflater der det lar seg gjøre. Alle temabilder inneholder formspråket fra Forskningsrådet sin logo, ved å bruke Dubins Path til å generere scener. Det er laget egne temabilder for forskjellige temaer, innitiativer og undermerker.

Les mer


Foto

Forskningsdagene Brandbook Vertkøykasse 06 Foto

Eierskap til egne bilder er viktig for å skape troverdighet. En ny fotobank med egne bilder for Forskningsrådet vil bli utviklet høsten 2022. I mellomtiden kan man bruke et utvalg fra Forskningsrådets tidligere bildebank, evt kjøpe ut stockbilder.

Les mer


Illustrasjoner

Forskningsdagene Brandbook Vertkøykasse 07 Illustrasjoner

Illustrasjoner er et spennende og nyttig verktøy for en identitet, som bidrar til en større bredde i uttrykket. Illustrasjoner kommuniserer på en enkel og direkte måte, og er i stor grad universelle og fungerer på alle språk.

Les mer


Grid og oppsett

For å knytte alle flatene til Forskningsrådet tydelig sammen, er det utviklet et eget grid med regler for oppsett som skal brukes på tvers av alle Forskningsrådet sine flater. Et fast grid bidrar til å sikre konsistens. Det er viktig at alle komposisjoner bruker dette grid'et, spesielt med tanke på linjeavstand. Bredde og høyde kan være fleksibelt, men må forholde seg til samme proporsjoner.

Les mer


Ikoner

Forskningsdagene Brandbook Ikoner 01

Forskningsrådets informative ikoner er basert på et gratis Open-Source-system som heter Phosphor, bestående av 6282 ikoner. Disse skal dekke de aller fleste behovene til Forskningsrådet for ikoner.

Les mer


Motion

For å kommunisere Forskningsrådet konsekvent på tvers av alle digitale flater, har det blitt utviklet egne Motion-prinsipper som gir merkevaren en total opplevelse på tvers av flater. Motion-prinsippene bygges opp basert på dubins path - den korteste veien mellom to punkter.

Les mer