Oppdatert

Logo

Logoen til Forskningsrådet er den viktigste identitetsmarkøren vår, og skal brukes i alle former for kommunikasjon. Logo-ikonet er laget ved hjelp av Dubins sti, og representerer visjonen vår – å dyrke fram idékraft verden trenger.

Logoikon

På flater der man ikke kan bruke hele logoen, for eksempel på profilbilder i sosiale medier, kan vi benytte logoikonet alene. For at ikonet skal stå like godt på lyse og mørke bakgrunner, finnes den i både positiv og negativ versjon.

Forskningsdagene Ikon Rod RGB

Positiv versjon

Forskningsdagene Ikon Rod RGB 1

Negativ versjon


Støttet av Forskningsrådet-merke

Prosjekter som ønsker å vise at de har fått støtte av Forskningsrådet skal ikke bruke Forskningsrådet sin logo, men et merke som er utarbeidet nettopp til dette formålet. Det har tilleggsteksten «Støttet av Forskningsrådet» og finnes på bokmål, nynorsk og engelsk. Du kan selv velge om du vil bruke positiv eller negativ versjon.

Forskningsradet Stottet logo Bokmal 01 Weller RGB

Bokmål, positiv versjon

Forskningsradet Stottet logo Nynorsk 01 Weller RGB

Nynorsk, positiv versjon

Forskningsradet Stottet logo Engelsk 01 Weller RGB

Engelsk, positiv versjon

Forskningsradet Stottet logo Bokmal 01 Waals RGB

Bokmål, negativ versjon

Forskningsradet Stottet logo Nynorsk 01 Waals RGB

Nynorsk, negativ versjon

Forskningsradet Stottet logo Engelsk 01 Waals RGB

Engelsk, negativ versjon


Dynamisk logofelt

For å sikre en tydelig avsender, er det laget et dynamisk logofelt som kan benyttes på alle flater som kommer fra Forskningsrådet. Her kan logo være i positiv eller negativ versjon, og på alle språk.

Forskningsrådet Brandbook Dynamisk Logofelt 01

Logoikon og navnetrekk skal alltid være til venstre i det dynamiske logofeltet, med samme avstand til kant, topp og bunn. Bredden fra navnetrekk og utover er fleksibel.

Forskningsrådet Logoplassering 02

Hvit logofelt med positiv logo

Forskningsrådet Logoplassering 01

Svart logofelt med negativ logo

Logoplassering

Hovedlogo skal alltid plasseres øverst eller nederst til venstre. Den kan også plasseres i et dynamisk logofelt, som kan være enten i topp, bunn eller rotert til høyre på en gitt flate.

Det dynamiske logofeltet skal aldri stå til venstre.

Forskningsrådet Logoplassering 03
Forskningsrådet Logoplassering 04
Forskningsrådet Logoplassering 05
Forskningsrådet Logoplassering 01
Forskningsrådet Logoplassering 02

Logo sammen med andre logoer

Når Forskingsrådet sin logo brukes sammen med andre logoer, er hierarkiet viktig. Prøv alltid å ha hovedavsender dobbelt så stor som sekundæravsender, og sett gjerne logoen i et dynamisk logofelt (se regler over). Om en av logoene blir for stor, kan de også presenteres 1:1 (like store), men da må Forskningsrådet sin logo være i et dynamisk logofelt.

Forskningsrådet Brandbook Logo Med Andre Logoer 02 B

Forskningsrådet som sekundær-avsender uten dynamisk logofelt. Hovedavsender skal være enten 1× eller minimum 2× (og større) av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Forskningsrådet Brandbook Logo Med Andre Logoer 01 B

Forskningsrådet som sekundær-avsender med dynamisk logofelt. Hovedavsender skal være enten 1× eller minimum 2× (og større) av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Forskningsrådet Brandbook Logo Med Andre Logoer 03 B

Forskningsrådet som sekundær-avsender med dynamisk logofelt skråstilt 90° grader. Hovedavsender skal være enten 1× eller minimum 2× (og større) av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Forskningsrådet Brandbook Logo Med Andre Logoer 04 B

Forskningsrådet som sekundær-avsender med dynamisk logofelt skråstilt 90° grader. Hovedavsender skal være enten 1× eller minimum 2× (og større) av av størrelsen til Forskningsrådet-logoen.

Minimum størrelse

Minimum størrelse for logoen er 1 cm på trykte flater, og 32 px digitale flater. Størrelser mindre enn dette vil påvirke logoens fremtoning og bør derfor unngås.

Forskningsrådet Minimum Størrelse 01

Frisone

For å sikre optimal fremtoning av logo, er det viktig med luft og riktig avstand rundt logo. Vi kaller dette en frisone. Illustrasjonen viser anbefalt frisone for logo.

Forskningsrådet Brandbook Frisone 01

Med utgangspunkt i størrelsen på logoikon (3×) skal det alltid være en frisone på minimum 2× for Forskningsrådet sin logo.

Forskningsrådet Brandbook Frisone 02

Med utgangspunkt i høyden på logoikon (1×) skal det alltid være 2× frisone mellom Forskningsrådet sin logo og andre logoer.


Feil logobruk

Logoen er Forskningsrådets viktigste visuelle markør og det er derfor viktig at den alltid gjengis riktig og konsekvent. Logoen skal aldri endre form, eller erstattes av andre elementer eller annen typografi. Den må aldri strekkes, kuttes, roteres eller endre uttrykk på noen måte. Den skal heller aldri fremtre med skygger eller andre effekter.

Her er oversikt over mulig feilbruk som skal gi en idé om hva som ikke skal gjøres. Oversikten er ikke uttømmende.

Forskningsrådet Donts 16

Aldri legg til ord i logo.

Forskningsrådet Donts 17

Aldri ta bort ord i logo.

Forskningsrådet Donts 18

Aldri ta bort ikonet i logo.

Forskningsrådet Donts 01

Aldri lag nye versjoner av logo-lockups.

Forskningsrådet Donts 02

Aldri juster avstand mellom ikon og navnetrekk.

Forskningsrådet Donts 03

Aldri legg til undertittel på logo.

Forskningsrådet Donts 04

Aldri bruk logo på andre bakgrunner enn de som er definert.

Forskningsrådet Donts 05

Fargene i logo skal ikke endres.

Forskningsrådet Donts 06

Aldri bruk effekter på logo, som skygger, gradient osv.

Forskningsrådet Donts 07

Aldri roter ikon.

Forskningsrådet Donts 08

Aldri roter logo.

Forskningsrådet Donts 09

Aldri dra og strekk logo på noen måte.

Forskningsrådet Donts 10

Aldri lag nye versjoner av logo som f.eks. outline versjon.

Forskningsrådet Donts 11

Aldri lag nye komposisjoner eller lock-up versjoner av logo.

Forskningsrådet Donts 12

Aldri legg til nye elementer sammen med logo.

Forskningsrådet Donts 13

Aldri juster fontvekt i navnetrekk.

Forskningsrådet Donts 14

Aldri bytt font på navnetrekk.

Forskningsrådet Donts 15

Aldri juster avstand i navnetrekk.


Nedlastning

Her finner du logopakker til nedlasting. Dersom du trenger logoer for Sentere, Forskningsdagen, Nysgjerrigper, Kilden Klikk her