Oppdatert

Postalia

For å sikre konsistens i Forskningsrådets visuelle uttrykk og forenkle produksjon, har vi utarbeidet flere maler for ulikt materiell. Noen maler er faste, mens andre vil være mer fleksible, da innhold vil variere. Maler du finner her vil også legge et godt grunnlag for videreutvikling av nytt materiell.

Visittkort

Det er utviklet en visittkortmal i InDesign-format.
Visittkort kommer i fire språkvarianter: bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 400g/m2.

Business Card 01 Back 85x55mm

Bakside

Nedlastning


Adgangskort

Det er utviklet to varianter av adgangskort: Én mal med ansattbilde og én mal med mønster basert på Dubins Path. Klistremerke med strekkkoden skal plasseres på baksiden av adgangskortet.

NFR Adgangskort 54x86mm

Eksempel med ansattbilde

NFR adgangskort

Eksempel med Dubins mønster

Nedlastning


Brevark

Det er utviklet en brevmal i Word-format. Den er programmert for å sikre enkel og konsistent bruk av profilen. Brevmalen er satt opp i systemfonten Arial og finnes i 3 språkvarianter: bokmål, nynorsk og engelsk.

NFR A4 Brevmal

Notatmal

Det er utviklet en notatmal i Word-format. Den er programmert for å sikre enkel og konsistent bruk av identitet også på denne flaten. Notatmal er satt opp i profilens erstatningsfont Arial.

NFR A4 Notatmal Fallback font

Forside

NFR A4 Notatmal Fallback font2

Innholdsside med header og footer


Referat

Det er utviklet en mal for referat i Word-format. Den er programmert for å sikre enkel og konsistent bruk av identitet også på denne flaten. Referat er satt opp i profilens erstatningsfont Arial.

NFR A4 Referat Fallback font

Forside

NFR A4 Referat Fallback font2

Innholdsside med header og footer


Saksfremlegg

Det er utviklet en mal for saksfremlegg i Word-format. Den er programmert for å sikre enkel og konsistent bruk av identitet også på denne flaten. Saksfremlegg mal er satt opp i profilens erstatningsfont Arial.

NFR A4 Saksfremlegg fallback font

Forside

NFR A4 Saksfremlegg fallback font2

Innholdsside med header og footer


Saksliste

Det er utviklet en mal for saksliste i Word-format. Den er programmert for å sikre enkel og konsistent bruk av identitet også på denne flaten. Saksliste mal er satt opp i profilens erstatningsfont Arial.

NFR A4 Saksliste fallback font

Forside

NFR A4 Saksliste fallback font2

Innholdsside med header og footer


Rapport

Det er utviklet en rapportmal både i InDesign- og Word-format. InDesign mal bør brukes med identitetsfontene. Word-mal er programmert i profilens erstatningsfont Arial.
Rapportmalen kommer i fire språkvarianter: bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

I tillegg til forskjellige sidemaler er det utviklet flere elementer som kan brukes i oppsettet: Stil for bildene, dynamisk faktaboks, tabellstiler, osv.

Nedenfor er et utvalg av malsidene samt eksempler på forskjellige oppsett som kan lages med hjelp av denne malen. Full mal med identitetsfonter og systemfonter kan lastes ned under.

Anbefalt papirtype: omslag – Amber Graphics 240g/m2, sider – 120g/m2.

NFR A4 Rapport Bokmal4

Omslag (front)

NFR A4 Rapport Bokmal8

Innholdsfortegnelse

NFR A4 Rapport Bokmal10

Forord

NFR A4 Rapport Bokmal23

Kapittel

NFR A4 Rapport Bokmal15

To spalter med tekst

NFR A4 Rapport Bokmal25

Helsidebilde

NFR A4 Rapport Bokmal18

Én spalte med tekst

NFR A4 Rapport Bokmal3

Omslag (bakside)

Eksempel av forskjellige oppsett

NFR rapport

Nedlastning


Presentasjonsmal

Det er utviklet en programmert presentasjonsmal for Forskningsrådet. Malen består av en rekke malsider som sikrer riktig bruk av identiteten. Malen er utviklet i PowerPoint i profilens erstatningsfont Arial. Presentasjonsmalen kommer i fire språkvarianter: bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Nedenfor kan dere se et utvalg av malsidene. Full mal kan lastes ned under.

PPT A Forside 02 1920x1080px

Forside

PPT A Agenda 1920x1080px

Agenda

PPT A Kapittel 01 1920x1080px

Kapittel

PPT A Infografikk 01 1920x1080px

Infografikk

PPT A Sitat 01 1920x1080px

Sitat

PPT B Tekst og Dubins 01 1920x1080px

Tekst med Dubins form

PPT A Tekst og bilde 05 1920x1080px

Tekst med to bilder

PPT A Tall 06 1920x1080px

Tall med bilde

PPT B Sluttplakat 03 1920x1080px

Sluttplakat

Nedlastning


E-post signatur

Det er utarbeidet et oppsett for fast signatur i e-post for alle ansatte. Konsistent bruk av signatur gir gjenkjenning over tid.

Fontene som brukes er systemfont Arial for navn og tittel, og støttefont Courier for all annen informasjon. All tekst skal settes i sort, også lenker. Forskningsradet.no skal lenke til Forskningsrådets nettside.

Gmail email x3

Nedlastning


Bakgrunner for Teams og Zoom

Det er utviklet ulike bakgrunner i 16:9 format til bruk for Teams og Zoom.

NFR Video call bakgrunn 01 0 5x
NFR Video call bakgrunn 02 0 5x
NFR Video call bakgrunn 03 0 5x
NFR Video call bakgrunn 04 0 5x
NFR Video call bakgrunn 05 0 5x

Nedlastning


Skjermsparer

Det er utviklet en skjermsparer for Forskningsrådet.

Nedlastning

🛠Under utvikling