Oppdatert

Initiativer

Forskningsrådet står bak en rekke initiativer. Noen av disse ligger nærmere mormerket og dermed deler visuell verktøykassen med Forskningsrådet. Andre initiativer har et mer unikt visuelt uttrykk.

Det er utviklet en rekke unike designverktøy for de forskjellige initiativene. Her finner du en oversikt, enkle retningslinjer og malverk for nedlasting.

Forskningsdagene

Se brandguide til Forskningsdagene her ↗


Nysgjerrigper

Se brandguide til Nysgjerrigper her ↗


Kilden

Se brandguide til Kilden her ↗


Porteføljer

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har porteføljer noen egne designverktøy. Det er utarbeidet et navnetrekk (både på norsk og på engelsk), en illustrasjon og en foto til hver portefølje.

Les mer


SkatteFUNN

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har SkatteFUNN noen egne designverktøy. Det er utarbeidet et navnetrekk og et unik temabilde.

Les mer


Havforskningstiåret

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har Havforskningstiåret noen egne designverktøy. Det er utarbeidet et navnetrekk og et unik temabilde.

Les mer


Grønn Plattform

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har Grønn Plattform noen egne designverktøy. Det er utarbeidet et navnetrekk og et unik temabilde.

Les mer


21 strategier

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har 21-strategiene noen egne designverktøy. Det er utarbeidet et navnetrekk og et fargepalett til hver strategi.

Les mer


Horisont Europa

Det er utarbeidet et navnetrekk (både på norsk og på engelsk), og en rekke retningslinjer for Horisont Europa.

Les mer


Samarbeidsoppdrag

Det er utarbeidet en rekke retningslinjer for samarbeidsoppdrag, samt en presentasjonsmal.

Les mer