Oppdatert

Designkonsept

Forskningsrådet jobber for å dyrke frem idékraft verden trenger. Vår visuelle profil er inspirert av forskning og av rollen vår som kobler mellom de ulike forsknings- og innovasjonsmiljøene.

I geometrien finnes det en modell som regner ut den mest effektive veien mellom punkter, gitt at farten er konstant og man bare kan bevege seg fremover. Denne heter Dubins sti (Dubins path): Dubins Path.

Prinsippet danner grunnlaget for hele det visuelle uttrykket vårt, og er brukt for å utvikle logo-ikon og grafiske elementer. Dubins path er utgangspunktet for alle våre grafiske former og illustrasjoner.

Konseptet er et verktøy og en rettesnor for å visualisere og bringe til live merkevaren Forskningsrådet.

Merkevarehierarki

Designkonseptet gjør oss i stand til å samle alle aktivitetene våre under én felles visuell profil. Dermed får vi et tydeligere merkevarehierarki og rollen vår kommer bedre fram for målgruppene våre. Det er viktig at alle som utvikler produkter følger reglene i hierarkiet.

Merkevarehierarki des23

Nivå 01 og 02 er hovedprofilen og kjernevirksomheten vår. Disse nivåene følger reglene for Forskningsrådets profil og bruker den felles verktøykassa.

Nivå 03
er ikke en del av kjernevirksomheten, men disse initiativene er likevel en del av Forskningsrådets avsenderidentitet. Initiativene har derfor egne unike verktøy som eget Dubinsmerke og tilpasset fargepalett for å skille dem fra Forskningsrådet. Dere kan ikke utvikle nye merker eller nye aktiviteter i nivå 3 uten at dette er avklart med designansvarlige i Forskningsrådet.

Nivå 04 er samarbeidsoppdrag. På nett har noen oppdrag satellittstripe og andre ikke. Flere av dem har egne symboler og temabilder. De er en del av Forskningsrådets visuelle univers, men har ikke Forskningsrådet som hovedavsender.