Oppdatert

Motion og lydidentitet

Samspillet mellom motion og lyd er av avgjørende betydning for å skape en engasjerende og helhetlig opplevelse. Når motion og lyd samarbeider harmonisk, kan de bidra til å forsterke følelsene og budskapet som ønskes formidlet.

Motion og animasjon

For å kommunisere Forskningsrådet konsekvent på tvers av alle digitale flater, har det blitt utviklet egne motion-prinsipper. Motion-prinsippene er bygget opp basert på Dubins sti – den korteste veien mellom to punkter.

Les mer her


Lydidentitet

Det soniske konseptet ligger til grunn i hele identiteten, og bør fungere som en retningssnor ved eventuell videreutvikling og lyd- og musikkvalg. Den består av både konseptuelle og estetiske bestanddeler.

Les mer her


Avansert lydredigering

Dette kapittelet henvender seg til de med avansert kompetanse og kunnskap innen lydarbeid. Her får man tilgang til lydfiler og stems som kan redigeres og tilpasses etter behov.

Les mer her