Oppdatert

Kommunikasjonskonsept

Kommunikasjonskonseptet er fellesnevneren for alle kommunikasjonsbehovene som skal dekkes, og det alle kontaktpunktene til Forskningsrådet skal kunne stille seg bak.

Konsept

Forskningsrådet betyr mye for mange, og fyller flere forskjellige roller i samfunnet. For noen er forskningsrådet muligheter, andre har begrenset kunnskap, og for noen er forskningsrådet arbeidsplassen.

Les mer


Budskapssystem

For å sikre konsistens samtidig som vi opprettholder en grad av variasjon og fleksibilitet, har vi utviklet et budskapssystem delt inn i fire nivåer. Dette systemet gir oss muligheten til å tilpasse budskapene våre etter behov, samtidig som vi opprettholder en enhetlig identitet og tone.

Les mer


Maler

PPT Forside 01 1920x1080px 1

For å sikre konsistens i Forskningsrådets kommunikasjon og forenkle produksjon, har vi utarbeidet flere maler for ulikt materiell. Noen maler er faste, mens andre vil være mer fleksible, da innhold vil variere. Maler du finner her vil også legge et godt grunnlag for videreutvikling av nytt materiell.

Les mer