Oppdatert

Arrangementskategorier


Oppsett av titler

Tittel skal alltid plasseres øverst til venstre. På Forskningsrådets egne plattformer står tittel alene (web, sosiale medier, osv.) På plattformer som ikke er eid av Forskningsrådet skal tittelen brukes sammen med Forskningsrådets hovedlogo. Tittel skal fortsatt plasseres øverst til venstre i proposjoner som vist under.

Det er også utviklet visuelle uttrykk for øvrige typer arrangement, samt en placeholder for alle arrangement som ikke har et bilde.

Arrangement A 01
Arrangement A 02
Arrangement A 03
Arrangement A 04
Arrangement A 05

Hero-bilde til profil- og sektorarrangement

På hero-bilder til profil- og sektorarrangementer brukes det et temabilde som er relevant for arrangementet. Hvert arrangement-kategori har 3 temabilder hver, og det er der igjen laget 4 forskjellige utsnitt av hvert temabilde. Når man så rullerer på hvilke bilde man bruker, for man størst mulig variasjon i utrykket.

Arrangement B 01

Eksempel på et profil- og sektorararrangement vist på nettsiden til Forskningsrådet med "Skog" som tema.

Eksempel på utsnitt av et temabilde for et profil- og sektorararrangemt innenfor kategorien "Hav"

Eksempel på utsnitt av et temabilde for et profil- og sektorararrangemt innenfor kategorien "Velferd"

Eksempel på utsnitt av et temabilde for et profil- og sektorararrangemt innenfor kategorien "Samhørighet og globalisering"

Nedlastning


Hero-bilde til fagseminar

På hero-bilder til fagseminarer skal det brukes bilder fra bildebanken til Forskningsrådet. eller et bilde fra .

Man skal alltid etterstrebe å bruke et foto som er relevant for temaet til arrangementet. Om man ikke finner et relevant bilde, kan man eventuelt kjøpe ut stockbilder, eller bruke et abstrakt-bilde. Les mer om bildemotiv-kategoriene her.

Arrangement C 01

Eksempel på bilde fra fotobanken brukt på et fagseminar-arrangement som omhandler Arktis, vist på nettsiden til Forskningsrådet.

Arrangement C 02

Eksempel på bilde brukt på et fagseminar-arrangement som omhandler det grønne skiftet.

Arrangement C 03

Eksempel på bilde brukt på et fagseminar-arrangement som omhandler overordnet forskning og ansatte.

Arrangement C 04

Eksempel på et abstrakt bilde brukt på et fagseminar-arrangement hvor man ikke finner et relevant bilde i bildebanken.


Hero-bilde til søkewebinar

På hero-bilder til søkewebinarer brukes det en kombinasjon av former (Dubins path) i mørke og lyse farger fra Forskningsrådets hovedpalett. Formene varierer fra bilde til bilde.

Arrangement D 01

Eksempel på søkewebinar-arrangement vist på nettsiden til Forskningsrådet.

Arrangement D 02
Arrangement D 03
Arrangement D 04

Nedlastning


Hero-bilder til arrangementer i regi av Forskningsrådets initiativer

På hero-bilder til arrangement som holdes av Forskningsrådet sine initiativer brukes det et tilsvarende hero-bilde fra de initiativene.

Arrangement G 01

Eksempel på et Forskningsdagene-arrangement vist på nettsiden til Forskningsrådet.

Arrangement G 02

Eksempel på temabilde til arrangement arrangert av Forskningsdagene.

Arrangement G 03

Eksempel på temabilde til arrangement arrangert av Kilden.

Arrangement G 04

Eksempel på temabilde til arrangement arrangert av SkatteFUNN.


Hero-bilder til kategorien "annet"

På hero-bilder til arrangement under ‘Annet’ kategori brukes det en kombinasjon av outlined form (Dubins path) og et bilde (både fra bildebanken til Forskningsrådet og stock). På arrangement uten bilde brukes det en placeholder bilde, som er en outlined form (Dubins path) på lyse bakgrunner. Fargen på formen kan variere fra bilde til bilde.

Arrangement F 01

Eksempel på et arrangement uten bilde vist på nettsiden til Forskningsrådet.

Arrangement E 02

Eksempel på kombinasjon av outlined form (Dubins path) og bilde.

Arrangement F 04

Eksempel på outlined form (Dubins path) på en lys bakgrunn.

Arrangement E 03

Eksempel på kombinasjon av outlined form (Dubins path) og bilde.

Arrangement F 02

Eksempel på outlined form (Dubins path) på en lys bakgrunn.

Arrangement E 04

Eksempel på kombinasjon av outlined form (Dubins path) og bilde.

Arrangement F 03

Eksempel på outlined form (Dubins path) på en lys bakgrunn.

Nedlastning