Oppdatert

Portefølje-illustrasjoner

Illustrasjoner er et spennende og nyttig verktøy som gir en større bredde i uttrykket vårt. Illustrasjoner kommuniserer på en enkel og direkte måte, og de er i stor grad universelle. Det er utviklet én illustrasjon til hver av porteføljene. Illustrasjonene skal ikke brukes til andre formål enn dette.
12 Naturvitenskap og teknologi Farger
08 Klima og polar Farger

Forskningsrådets illustratør er Camilo Huinca, representert av Agent Pekka.


Illustrasjonsstil

Illustrasjonene fungerer godt enkeltvis eller i en komposisjon. Illustrasjonsstilen er tett knyttet til identiteten gjennom streken og bruken av Dubins Path i formene og er med på å skape dynamikk, lekenhet og identitet.

Illustrasjonene skal alltid brukes proporsjonalt og ikke endres i form, strekkes eller brukes med effekter. Det er viktig at disse fremstår likt på alle flater. Det er også viktig at de har nok luft rundt seg og brukes på en fornuftig måte for å sikre det visuelle uttrykket.

01 Demokrati styring og fornyelse

Demokrati styring og fornyelse

02 Energi transport og lavutslipp

Energi og transport

03 Global utvikling og internasjonale relasjoner

Demokrati og global utvikling

04 Hav

Hav

05 Helse

Helse

06 Humaniora og samfunnsvitenskap

Humaniora og samfunnsvitenskap

07 Industri og tjenestenæringer

Innovasjon

08 Klima og polar

Klima og miljø


09 Landbasert mat miljø og bioressurser

Banebrytende forskning

10 Livsvitenskap

Livsvitenskap

11 Muliggjørende teknologier

Muliggjørende teknologier

12 Naturvitenskap og teknologi

Naturvitenskap og teknologi

13 Petroleum

Petroleum

14 Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse

15 Velferd kultur og samfunn

Velferd og utdanning

16 Samisk

Samisk samfunn og kultur

17 Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

18 Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett

19 Forskning og teknologi

Forskningssystemet

20 Barn og forskning

Barn og forskning

Forskningsrådet Mat og bioressurser Eksempel

Mat og bioressurser


Eksempel på bruk

Illustrasjoner i bruk

Illustrasjon på Forskningsrådet sin nettside.


Nedlastning