Oppdatert

Grid og oppsett

For å knytte alle flatene til Forskningsrådet tydelig sammen, er det utviklet et grid med regler for oppsett som skal brukes på tvers av alle flater. Et fast grid bidrar til å sikre konsistens. Det er viktig at alle komposisjoner bruker dette gridet, spesielt med tanke på linjeavstand. Bredde og høyde kan være fleksibelt, men proporsjonene må følge reglene.

Rutenett

Ved å bruke kvadratiske ruter som går opp i hverandre, skapes et system som er stramt og rigid, men som gir gode muligheter for variasjon.

Foretrukket størrelse på rutenett er 30 eller 60. På flater med god oppløsning (som 4K) er det best å bruke 60px, mens man på flater med mindre oppløsning (som 1080p) kan bruke 30px. Det er viktig å bruke rutenett som går opp i hele enheter.

Oppå rutenettet kan man legge inn kolonner, som igjen gjør det enkelt å sette sammen forskjellige layouts. Rutenettet er tett knyttet opp mot de andre grafiske formene til Forskningsrådet, spesielt det dynamiske logofeltet og linjeavstand i typografien.

Forskningsradet Brandbook Rutenett 16 9 Vertikal

Oppløsning: 3840×2160px
Rutenett: 60px
Margin: 120 px
Kolonner: 12 stk a 300px
Logofelt: 2,5 kolonne bred (90° rotert)

Forskningsradet Brandbook Rutenett 1 1 Vertikal

Oppløsning: 2160×2160px
Rutenett: 60px
Margin: 120 px
Kolonner: 16 stk a 120px
Logofelt: 2,5 kolonne bred (90° rotert)

Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Vertikal

Oppløsning: 2160×2700px
Rutenett: 60px
Margin: 120 px
Kolonner: 16 stk a 120px
Logofelt: 2,5 kolonne bred (90° rotert)

Forskningsradet Brandbook Rutenett 9 16 Vertikal

Oppløsning: 2160×3840px
Rutenett: 60px
Margin: 120 px
Kolonner: 16 stk a 120px
Logofelt: 2,5 kolonne bred (90° rotert)


Rutenett og typografi

Vi har definert et typografisk hierarki, hvor linjeavstand og kontrast mellom skriftstørrelser bidrar til å opprettholde et konsekvent og profesjonelt visuelt uttrykk. Linjeavstanden er knyttet opp mot rutenettet, som gjør at de alltid harmonerer med hverandre. Hovedregel for tekststørrelsen er at den skal være 85% av linjeavstanden, så når linjeavstanden er 90pt, skal tekststørrelsen være 76,5pt. (85% = 90*0,85). På denne måten plasseres all typografi ryddig og enkelt inn i Forskningsrådet sitt rutenett-grid-system.

Forskningsradet Brandbook Rutenett 16 9 Typografi

Oppsett

Forskningsrådet bruker et system for oppsett hvor man kan dele en flate én, to eller tre deler. Disse delene kan man deretter igjen dele inn i en, to eller tre deler.

Eksempel på stående forsider med samme grid, men forskjellige oppsett:

Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 05 A
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 04 D
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 04 A
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 03 D
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 03 A
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 05 C
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 03 C 1
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 05 B
Forskningsradet Brandbook Rutenett 4 5 Variasjon 01 C