Oppdatert

Motion og animasjon

For å kommunisere Forskningsrådet konsekvent på tvers av alle digitale flater, har det blitt utviklet egne motion-prinsipper. Motion-prinsippene er bygget opp basert på Dubins sti – den korteste veien mellom to punkter.

Bevegelsesmønster

Bevegelsesmønsteret til Forskningsrådet baserer seg på en eksponentiell formel. Dette gjør at vi kan bygge opp bevegelser som flyter organisk med en lik akselerasjon og deselerasjon i bevegelsene.

Ease In-Out
Starter med en rolig akselerasjon før bevegelsen blir konstant, som igjen går over til en rolig deselerasjon.

Ease In
Starter rolig før en rask akselerasjon.

Ease Out
Rask akselerasjon før en rolig deselerasjon.

Elementer

Prinsippene inneholder følgende animerte elementer som brukes for å støtte opp Forskningsrådets identitet.

Tyngdekraft

En organisk bevegelse som løfter elementene som animeres.

Morph

En transformerende bevegelse basert på dubins.

Stroke
Inntegning av dubins-formene til Forskningsrådet.

Ankret parallax
Ankret parallax effekt.

Bevegelser

De standardiserte bevegelsene som utgjør bevegelsesprinsippet til Forskningsrådet er som følger:

Posisjon

Rotasjon

Skalering

Logoanimasjon

Logoanimasjonen til Forskningsrådet skal formidle designkonseptet: Koblinger som skaper endring, gjennom Dubins sti – den mest effektive veien mellom to punkter. En balansert, organisk og flytende logoanimasjon.

Langversjon

Kortversjon

Malverk

Introplakater
Introplakater brukes for å introdusere Forskningsrådet som avsender. En introplakat er et identitetsbærende element som brukes som en åpning i alle produksjoner.

Tekstplakater

Tekstplakater brukes til å kunngjøre korte budskap for å tydeliggjøre innholdet til seeren.

NFR TEXTPOSTER 16 9 Blue Clean
NFR TEXTPOSTER 16 9 Blue Shape
NFR TEXTPOSTER 16 9 Lime Clean
NFR TEXTPOSTER 16 9 Lime Shape

Supring

Supringer brukes til å introdusere personer med navn og tittel.

Dynamisk tekstboks

Den dynamiske tekstboksen skal brukes til å kunngjøre korte budskap.

Bug

Bug er en identitetsmarkør som benyttes gjennomgående i videoer (med unntak av på intro-, tekst-, tittel- og sluttplakater).

Teksting

Teksting er lesetekst som settes opp for å transkribere alt av dialog i en video. Det er definerte retningslinjer for korrekt bruk av teksting som også støttes opp av universell utforming.

Tekstingen skal settes i PP Neue Montreal Regular. Punktstørrelse 75. Rammen på tekstingen skal ha en margin på 20px. Opasiteten settes til 60%.

I tilfeller der grafikk kommer i veien for tekstingen, skal tekstingen posisjonere seg på toppen. Dette tilfellet får du ved bruk av supring.

Overgang

En overgang skal brukes for å skildre innholdet i videoen - disse skal brukes med omhu og gjøres på en subtil måte.

Det finnes også track matte-videoer som kan brukes av Motion Designere til å produsere bilde-i-bilde overganger. Disse skal kun brukes som overganger hvor innholdet blir masket inn ved bruk av malverket - som vist under.

Stinger

En stinger er et kort klipp som brukes for å bytte tematikk - eller å få et avbrekk i en video.

Innholdsbumpere

Dette er bumpere som kan brukes for å fremme hvilke innhold som er på agendaen. Dette kan brukes til presentasjoner, live-sendinger og steder hvor behovet er å fortelle publikum hvilket program er på agendaen.

Sluttplakat

Sluttplakatene brukes for å markere Forskningsrådet som avsender - som en signatur.

Installering av Motion Graphics Templates

Veiledning til installering av .mogrt filer finner du ilenken her.