Oppdatert

Farger

Fargepaletten er utviklet for å styrke merkevaren og det visuelle uttrykket med et fargeuttrykk som støtter flere av merkevarens behov og oppgaver.

Primærfarger

Hovedfargene til Forskningsrådet er Röntgen og Einstein. Röntgen er en frisk og tydelig blåfarge, med et hint av lilla, mens Einstein er en distinkt og egenartet gulfarge med et hint av grønn. Sammen med en dus lilla (Rainwater) skaper de et tydelig og originalt uttrykk som reflekterer Forskningsrådets merkevare. Hvit og sort er veldig viktige støttefarger som brukes for å skape rom og kontrast til fargene, samt alle de andre elementene i verktøykassen, som foto/video, illustrasjon, temabilder og grafikk. Riktig og konsekvent bruk av fargene er viktig og vil styrke merkevarens visuelle uttrykk og bidra til å sikre gjenkjenning over tid. Det er derfor viktig at fargekoder brukes som beskrevet.

Röntgen
 • HEX #5c5bee
 • RGB 92, 91, 238
 • PMS 2125 C
 • NCS S 3060-R70B
 • CMYK Coated 77, 63, 0, 0
 • CMYK Uncoated 71, 67, 0, 0
Einstein
 • HEX #d6e82b
 • RGB 214, 232, 43
 • CMYK 15, 0, 87, 0
 • PMS 381 C
 • NCS S 1060-G80Y
Rainwater
 • HEX #c0c1ff
 • RGB 192, 193, 255
 • PMS 270 C
 • NCS S 1040-R70B
 • CMYK Coated 29, 23, 0, 0
 • CMYK Uncoated 22, 22, 0, 0
Waals
 • HEX #ffffff
 • RGB 255, 255, 255
 • CMYK 0, 0, 0, 0
Weller
 • HEX #000000
 • RGB 0, 0, 0
 • CMYK 70, 50, 30, 100
 • PMS Black 6 C
 • NCS S 9000-N

Sekundærfarger

Sekundærfargene til Forskningsrådet brukes sammen med hovedfargene for å berike merkevareidentiteten på våre kommunikasjonsflater. Alle fargene kan brukes for å gi en nedtonet kontrast til hovedpaletten. Pass på at det er nok fargekontrast mellom elementene.

Wilson
 • HEX #f4f4f4
 • RGB 244, 244, 244
 • CMYK 3, 2, 2, 0
 • PMS 663 C
 • NCS S 1002-R50B
Einstein 25-70
 • HEX #a9ad93
 • RGB 169, 173, 147
 • CMYK 30, 18, 38, 0
 • PMS 5783 C
 • NCS S 3005-G80Y
Watson
 • HEX #5e5e5e
 • RGB 94, 94, 94
 • CMYK 62, 53, 53, 25
 • PMS 425 C
 • NCS S 7005-R50B
Willstätter
 • HEX #303030
 • RGB 48, 48, 48
 • CMYK 70, 64, 63, 60
 • PMS 426 C
 • NCS S 8500-N

Farge-hierarki

Fargepaletten er vektet slik at blå Röntgen er den dominerende fargen, enten sammen med Einsten eller alene. Den gule Einstein kan også brukes alene, men skal ikke brukes like mye som Röntgen. De to fargene er støttet av lilla Rainwater som kan benyttes ved behov. Svart er i definert som fargen for brødtekst, og vi kan også bruke de andre sekundærfargene til detaljer, eventuelt for å bryte opp utrykket og ta det litt ned når vi trenger pauser. Utover det skal vi etterstrebe og bruke mye hvitt slik at vi får et luftig helhetsuttrykk som ikke er for komplekst.


Farger til infografikk

På enklere grafer og fremstillinger brukes Forskningsrådets hovedpalett. Der det er behov for flere farger, eller der det er behov for et større spekter, er det utviklet en egen palett med farger fra fargeuniverset til Forskningsrådet, med utgangspunkt i Batlow. Fargene er utviklet spesielt for å visualisere data så nøytralt som mulig, og med størst mulig differanse. Dette gjør vi gjennom å bruke størst mulig variasjon i fargetoner og lysstyrker, slik at data også kan leses i svart/hvitt.

Taube
 • HEX #ffdff4
 • RGB 255, 223, 244
Aston
 • HEX #ffd2cf
 • RGB 255, 210, 207
Bosch
 • HEX #ffb599
 • RGB 255, 181, 153
Charpach
 • HEX #e09f31
 • RGB 224, 159, 49
Dalén
 • HEX #b38b00
 • RGB 179, 139, 0
Euler-Chelpin
 • HEX #767c00
 • RGB 118, 124, 0
Fowler
 • HEX #306c00
 • RGB 48, 108, 0
Gajdusek
 • HEX #00522d
 • RGB 0, 82, 45
Khorana
 • HEX #00363f
 • RGB 0, 54, 63
 • CMYK 100, 11, 20, 82
 • PMS 547 C
Mössbauer
 • HEX #00203e
 • RGB 0, 32, 62

Fargepaletten er utviklet spesielt med tanke på fargeblindhet og universell utforming.


Forskningsrådets fargeunivers

Ettersom vi har mange ulike behov, er det utviklet et eget fargesystem. Dette systemet sørger for et tilstrekkelig spekter av harmonerende farger, gjennom å bruke størst mulig variasjon i fargetoner og lysstyrker. Det finnes 12 forskjellige fargetoner, alle med 11 forskjellige lysstyrker. Sammen med 13 gråtoner, har man totalt 145 farger til disposisjon. På denne måten har vi alltid tilgang på nye farger. Fargene harmonerer dessuten alltid med de andre fargene på tvers av fargeuniverset.

Alle fargene er navngitt etter en forsker som har vunnet en Nobelpris i enten fysikk, kjemi eller medisin. Navnene er også sortert etter forbokstav med et spenn fra A til W, for å skape et logisk system som gjør det lettere å kunne referere til én spesifikk farge.

Fargeunivers 01

I tillegg til de 132 fargene i Forskningsrådets fargeunivers, er det utviklet et system for å hente nedtonete versjoner av disse. Ved å justere på de såkalte HSL-verdiene, kan vi utvide mulighetsrommet, samtidig som vi beholder en fargepalett som harmonerer.

H: Hue (fargetone)
S: Saturation (fargemetning)
L: Lightness (lysstyrke)

Vi beholder fargetonen, men justerer fargemetning til 25 prosent og fordeler lysstyrken fra 0 til 100. Under er et eksempel brukt for fargen Einstein:

Fargeunivers 02

Fargesystemer


For å gjengi fargen nøyaktig er det viktig å bruke de spesifikke fargekodene som er testet og konvertert for å være konsistente på tvers av forskjellige flater. Her er en forklaring på de ulike fargesystemene:


Nedlastning