dager til 2030, året hvor verdenssamfunnet skal ha nådd FNs bærekraftsmål – og de fleste landene i verden har ikke kommet langt nok. Det er tydelig at vi ikke kan fortsette å leve som vi gjør i dag: Verden og Norge står overfor radikale endringer, på flere fronter, og det haster mer enn noensinne. De neste åtte årene vil bety alt, for resten av tiden vår som menneskehet på denne planeten. Men jobben vår er ikke ferdig da.

Forskning og innovasjon har alltid vært viktig, i utviklingen av det moderne samfunnet. Se rundt deg. Nesten alt du ser, er resultat av forskning, innovasjon og utvikling! Men nå er idékraften som springer ut fra disse aktivitetene viktigere enn noensinne – for vi har mye å finne ut av, og det haster. Vi må koble idékraften til verden, så den kan bli til endringene vi trenger!

Men hvem tar ansvaret, hvem skal lede oss gjennom endringene? Det er myndighetene, offentlig sektor, næringslivet og forskningsmiljøene som skal finne løsningene – Forskningsrådets rolle er å koble disse sammen. Vi skal sette retning med råd, investere i den beste forskningen, og sørge for arenaer for dialog. Vi jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt – og vi kobler og legger til rette for fremskrittene vi trenger for en ny fremtid.

For å få til det, må vi utfordre systemet – Nye aktører må inn. Vi må sørge for samarbeid på tvers av sektorer, fag, verdensledende forskningsmiljøer og landegrenser. Vi må skape endring, og vi må endre oss selv.

Pandemien har vist hvor viktig det er at hele samfunnet er med for å få til store ting på kort tid. Selv om de som skaper politisk handlekraft, forskning og innovasjon skal finne løsningene, vil vi ikke klare det uten støtte fra folket. Derfor må vi i Forskningsrådet også engasjere befolkningen – så vi kan få til det umulige, sammen.

Vi som er her nå, er de siste som har tid til å gjøre noe med det. Når våre barn, eller barnebarn kanskje sitter og leser dette om dager, vil vi at de skal tenke at det var bra vi gjorde alt vi kunne – for det gikk bra. Vi i Forskningsrådet vil uansett fortsette arbeidet vårt, og dyrke frem forskning og innovasjon for en bærekraftig utvikling – ved å koble verden til idékraften den trenger.