Oppdatert

SkatteFUNN

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har SkatteFUNN noen egne designverktøy.

Temabilde

Det er utviklet et eget temabilde til SkatteFUNN. Det skal brukes forskjellige utsnitt av temabildet, for å skape variasjon i utrykket.

Forskningsradet Temabilde Skatte FUNN 01 1x RGB

Digitale annonser

Det er utviklet annonsemaler for digitale flater. De overordnete grepene som er brukt i malverket knytter disse tett til merkevaren med små, effektive grep.
Malene er utviklet for et utvalg ofte brukte formater, men skal også fungere som utgangspunkt for eventuelle andre formatbehov fremover.

Skatte FUNN digitale annonser 300x600

300x600 px

Skatte FUNN digitale annonser 580x500

580x500 px

Skatte FUNN digitale annonser 300x250

300x250 px

Skatte FUNN digitale annonser 980x300

980x300 px

Nyhetsbrev toppbanner

Det er utarbeidet to alternativer av toppbanner for nyhetsbrevene til SkatteFUNN: Med og uten logoen til Forskningsrådet.

Skatte FUNN Nyhetsbrev toppbanner A 560x300px 2x

Alternativ uten Forskningsrådets logo

Skatte FUNN Nyhetsbrev toppbanner B 560x300px 2x

Alternativ med Forskningsrådets logo

Nedlastning