Oppdatert

21-Strategier

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har 21-Strategiene noen egne designverktøy.

Farger

Det er utviklet en unik fargekombinasjon for hver strategi: én logofarge og én bakgrunnsfarge. Det er viktig å bruke fargene slik de er definert.

Energi21

Tonegawa (logo)
 • HEX #cd35ab
 • RGB 205, 53, 171
 • CMYK 27,89,0,0
 • PMS 246 C
Taube (bakgrunn)
 • HEX #ffdff4
 • RGB 255, 223, 244
 • CMYK 1,15,0,0
 • PMS 670 C

HelseOmsorg21

Berg (logo)
 • HEX #fef1e8
 • RGB 254, 241, 232
 • CMYK 0,5,9,0
 • PMS 9260 C
Baeyer (bakgrunn)
 • HEX #e66d43
 • RGB 230, 109, 67
 • CMYK 0,75,93,0
 • PMS 7579 C

BarnUnge21

Diels (logo)
 • HEX #8f7400
 • RGB 143, 116, 0
 • CMYK 18,34,100,36
 • PMS 132 C
Debye (bakgrunn)
 • HEX #f7eb85
 • RGB 247, 235, 133
 • CMYK 0,4,48,0
 • PMS 1205 C

OG21

Köhler (logo)
 • HEX #009fb1
 • RGB 0, 159, 177
 • CMYK 93,2,25,4
 • PMS 7710 C
Krogh
 • HEX #e0f8fe
 • RGB 224, 248, 254
 • CMYK 12,0,1,0
 • PMS 657 C

Klima21

Giæver (logo)
 • HEX #00a662
 • RGB 0, 166, 98
 • CMYK 100,0,81,0
 • PMS 340 C
Golgi (bakgrunn)
 • HEX #d4fddf
 • RGB 212, 253, 223
 • CMYK 15,0,17,0
 • PMS 9520 C

Miljø21

Metsjnikov (logo)
 • HEX #eff4fe
 • RGB 239, 244, 254
 • CMYK 10,2,0,0
 • PMS 656 C
McMillan (bakgrunn)
 • HEX #3c94ef
 • RGB 60, 148, 239
 • CMYK 75,45,0,0
 • PMS 2727 C

Prosess21

Skou (logo)
 • HEX #f8f0fe
 • RGB 248, 240, 254
 • CMYK 3,8,0,0
 • PMS 9340 C
Schrödinger (bakgrunn)
 • HEX #c468f2
 • RGB 196, 104, 242
 • CMYK 41,77,0,0
 • PMS 2582 C

Maritim21

Meer (logo)
 • HEX #ccdeff
 • RGB 204, 222, 255
 • CMYK 24,11,0,0
 • PMS 658 C
Medawar (bakgrunn)
 • HEX #0060a7
 • RGB 0, 96, 167
 • CMYK 97,70,0,2
 • PMS 7686 C

Transport21

Fermi (logo)
 • HEX #affc92
 • RGB 175, 252, 146
 • CMYK 45,0,51,0
 • PMS 2255 C
Fischer (bakgrunn)
 • HEX #44861d
 • RGB 68, 134, 29
 • CMYK 45,0,51,0
 • PMS 364 C

Rapport

Det er utviklet en rapportmal både i InDesign- og Word-format. Hver strategi får en unik omslagsdesign. Man kan velge mellom å bruke et eller to bilder på omslaget: Ett bilde brukes med Dubins form oppå, og to bilder kan brukes som en kollasj.
InDesign mal bør brukes med identitetsfontene. Word-mal er programmert i profilens erstatningsfont Arial.

Energi21 Rapport omslag A
Helse Og Omsorg21 Rapport omslag B
Barn Og Unge21 Rapport omslag A
OG21 Rapport omslag B
Klima21 Rapport omslag A
Miljo21 Rapport omslag B
Prosess21 Rapport omslag A
Maritim21 Rapport omslag B
Transport21 Rapport omslag A

Nedlastning