Oppdatert

Samarbeidsoppdrag

I samarbeidsoppdrag der Forskningsrådet er likeverdig avsender med andre aktører, men hvor vi er ansvarlige for kommunikasjonen, bruker vi Forskningsrådets verktøykasse. Ettersom vi kommuniserer på vegne av aktørene samlet, bruker vi en nøytral profil og en sammenstilling av logoer. Det er definert noen enkle retningslinjer for bruk av samarbeidspartneres logoer sammen med Forskningsrådets. Nedenfor finnes også et PPT malverk for nedlasting.

Logo sammen med andre logoer

Når samarbeidsoppdragenes logo skal brukes på samme flate med Forskningsrådets, skal de plasseres på én linje. Man skal sørge for at de har god avstand til hverandre.

Med utgangspunkt i høyden på logoikon (1×) skal det alltid være 2× frisone mellom Forskningsrådet sin logo og andre logoer.

Forskningsrådet Brandbook Frisone 02

Logoene skal alltid venstrestilles og være enten i den øverste eller den nederste hjørnet til venstre av formatet.


Presentasjonsmal

Det er utviklet en programmert presentasjonsmal for Forskningsrådets samarbeidsoppdrag. Malen består av en rekke malsider som sikrer riktig bruk av identiteten. Malene er utviklet i PowerPoint i profilens erstatningsfont Arial. Presentasjon kommer i fire språkvarianter: Bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Nedenfor er et utvalg av malsidene. Full mal kan lastes ned under.

PPT Forside 02 1920x1080px

Forside

PPT A Agenda 1920x1080px

Agenda

PPT A Tekst og bilde 06 1920x1080px

Tekst med to bilder

PPT A Tekst 01 1920x1080px

Tekst

PPT A Kapittel 02 1920x1080px

Kapittel

PPT A Sitat 01 1920x1080px

Sitat

PPT A Bilde og statement 02 1920x1080px

Bilde med budskap

PPT A Infografikk 03 1920x1080px

Infografikk

PPT Sluttplakat 04 1920x1080px

Sluttplakat

Nedlastning