Oppdatert

Porteføljer

I tillegg til hovedverktøykassen fra Forskningsrådet har porteføljer noen egne designverktøy.

Unike designverktøy

Det er utarbeidet et navnetrekk (både på norsk og på engelsk), en illustrasjon og et foto til hver portefølje. Navnetrekk skal alltid stå til venstre. Illustrasjoner skal alltid brukes på Rabi-bakgrunn med navnetrekket i svart. Om man velger foto som en bakgrunn, kan man enten ha navnetrekket i svart eller i hvitt for å sikre god lesbarhet.

NFR Porteføljer eksempel 02
Portefoljer Helse A

Eksempel med illustrasjon i bakgrunn

Portefoljer Helse B

Eksempel med foto i bakgrunn

Bildebanken er under utvikling 🛠
Eksempel av bruk av foto kommer.

Rollup

Det er utviklet to maloppsett for rollup for hver portefølje: Ett med illustrasjon og ett med foto. Malen kommer i to språkalternativer: Norsk og engelsk. Formatet er 850x2200 mm.

Nedlastning