Oppdatert

Priser

Det er utviklet forslag til både Innovasjonsprisen og Formidlingsprisen. Begge to er basert på Dubins Path. Skissene under er et utgangspunkt i materiale/tekstur.

Innovasjonsprisen

Prisen kommer i en boks sammen sammen med et diplom med info om prisen og mottakeren.

Fysisk pris

Diplom

Innovasjonsprisen Diplom A4 frontside 210x297mm

Innovasjonsprisen Diplom, forside (A4 210x297mm)

Innovasjonsprisen Diplom A4 210x297mm

Innovasjonsprisen Diplom, bakside (A4 210x297mm)

Nedlastning


For videreutvikling og produksjon ta kontakt med ANTI.


Formidlingsprisen

Prisen kommer i en boks sammen sammen med et diplom med info om prisen og mottakeren.

Fysisk pris

Diplom

Formidlingsprisen Diplom A4 frontside 210x297mm

Formidlingsprisen Diplom, forside (A4 210x297mm)

Formidlingsprisen Diplom A4 210x297mm

Formidlingsprisen Diplom, bakside (A4 210x297mm)

Nedlastning

For videreutvikling og produksjon ta kontakt med ANTI.