Oppdatert

Markedsmateriell

For å sikre konsistens i Forskningsrådets visuelle uttrykk og forenkle produksjon, har vi utarbeidet flere maler for ulikt materiell. Noen maler er faste, mens andre vil være mer fleksible, da innhold vil variere. Maler du finner her vil også legge et godt grunnlag for videre utvikling av nytt materiell.

Brosjyre

Det er utviklet to maloppsett for brosjyrer: Én trifold for kortere informasjon og én booklet som skal brukes når man har mye innhold. I tillegg kommer malen i to oppsettsalternativer, to fargealternativer og fire språkalternativer: Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

Trifold brosjyre

Formatet er liggende A4 som brettes i 3 like deler.

NFR Brosjyre03

Booklet

Formatet er 99x210mm som stiftes i ryggen.

NFR brosjyre booklet

Master-sider i malen er satt opp slik at man har samme oppsett liggende både på venstre og høyre side. Det er viktig at man bruker masters fra høyre kun på høyre sider og tilsvarende, venstre på venstre sider.

Etter at man drar riktig oppsett fra master til en side, så skal all innholdet ligge låst. Man kan låse det opp ved å holde Cmd+Shift (Ctrl+Shift) og trykke på tekstboks / bilde.

Masters fra høyre side skal alltid brukes på høyre sider. Tilsvarende, masters fra venstre side skal alltid brukes på venstre sider.

Hold Cmd+Shift (Ctrl+Shift) mens du trykker på tekstboks / bilde for å gjøre den redigerbart.

Nedlastning


Flyer

Det er utviklet to maloppsett for flyer: Én hovedversjon der kun Forskningsrådet er avsender og én versjon med partneroppsett. Formatet på flyer kommer fra brosjyren og er 1/3 av et A4 ark. I tillegg kommer flyer i to oppsettsalternativer, to fargealternativer og fire språkalternativer: Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

NFR Hovedflyer 99x210 V1 Bokmal

Forside
Hovedflyer, alternativ 1

NFR Hovedflyer 99x210 V1 Bokmal2

Bakside

NFR Hovedflyer 99x210 V2 Bokmal

Forside
Hovedflyer, alternativ 2

NFR Hovedflyer 99x210 V2 Bokmal2

Bakside

Nedlastning


Infokort

Det er utviklet en mal for infokort. Formatet er valgt for å harmonere med brosjyre og flyer, men infokortet fungerer også separat. Det er satt opp tre oppsettsalternativer for innholdssiden, baksiden er alltid lik. I tillegg kommer infokortet i to fargealternativer og fire språkalternativer: Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 150g/m2.

NFR Infokort 180x60mm Bokmal

Forside, Rainwater

NFR Infokort 180x60mm Bokmal4

Bakside, Rainwater

NFR Infokort 180x60mm Bokmal2

Forside, Einstein 25-70

NFR Infokort 180x60mm Bokmal5

Bakside, Einstein 25-70

Nedlastninger


Rollup

Det er utviklet tre maloppsett for rollup: To versjoner av hoved-rollup der kun Forskningsrådet er avsender og én versjon med partneroppsett. Malene kommer i fire språkalternativer: Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

NFR rollup A

Hovedrollup, alternativ 1

NFR rollup B

Hovedrollup, alternativ 2

Nedlastning


Nyhetsbrev toppbanner

Nyhetsbrev toppbanner finnes i to versjoner med og uten Forskningsrådets visjon. I tillegg kommer den i fire språksvarianter: Bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

NFR Nyhetsbrev toppbanner A

Nedlastninger


Talekort

Talekort kommer i fire språksvarianter: Bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 240g/m2.

Talekort Norsk A5 210x1485mm
Talekort Norsk A5 210x1485mm 1
Talekort Norsk A5 210x1485mm 3
Talekort Norsk A5 210x1485mm 2

Nedlastning


Plakat

Det er utviklet to maloppsett for plakat i A3 format: Én hovedversjon der kun Forskningsrådet er avsender og en versjon med partneroppsett. Maler kommer i fire språkalternativer: Bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Anbefalt papirtype: Amber Graphics 170g/m2.

Plakat 01 A3

Alternativ med blank bakgrunn

Plakat 02 A3

Alternativ med Dubins i bakgrunn

Plakat 03 A3

Alternativ med bilde i bakgrunn

Nedlastning